קונים וצוברים יום יום

עם כרטיס Daily+ כל קניה, בכל עסק בארץ, תזכה אתכם בהחזר כספי בשיעורים משתנים. בנוסף, הכרטיס יעניק לכם החזר כספי של 5% מסכום הקניה בכל רכישה ברשת מגה.

מדי רבעון תקבלו המחאה עם הסכום שצברתם. בשלב הראשון ניתן יהיה לממש את ההחזר הכספי בסניפי מגה, ובהמשך ההטבה צפויה להיכנס גם לפעילות ברשתות נוספות.

הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת כפופים לשיקול דעת המנפיקה ישראכרט בע"מ ובכפוף לתנאיה. אי העמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.